16 april 2023
Bordsreservationer första släppet, ”Vårturlistan”

Den 21 april släpper vi bordsreservationer till restaurangfartygen Norrskär & Storskär, dessa gäller mellan 12 maj och 22 juni och för tidtabellen ”Vår”

Vi ger dig upplevelser till sjöss!

NYHETSBREV