11 augusti 2023
Inställd brygga – Köpmanholm
Ångfartyget Blidösund åker i vattnet i Stockholms skärgård, blå himmel och hav

Under säsongen 2023 trafikeras inte Köpmanholms brygga av s/s Blidösund.

Vi ger dig upplevelser till sjöss!

NYHETSBREV