SJÖBRIS – till ängsö nationalpark

Ängsö Nationalpark, res smidigt med fartyget Sjöbris!

Under försommaren blomstrar det för fullt i nationalparken Ängsö i Stockholms Skärgård.

Du reser hit genom Waxholmsbolagets trafik med fartyget Sjöbris, sök på tidtabellen ”Nationalpark Ängsö”, båtbiljetter köper du på plats ombord.

  • Tidtabell
Tidtabell

Start 12 maj

För aktuell tidtabell behöver du gå in på www.waxholmsbolaget.se

Sjöbris resa ut till Ängsö startar från Strömkajen, Stockholm. I Waxholmsbolagets reseplanerare söker du på ”Nationalpark Ängsö” för att se tidtabeller.

Önskar du en guidad tur på Ängsö?

En guidad tur tar ca 1,5 h och du behöver boka senast kl. 12:00 dagen innan via mail till: angso.stockholm@lansstyrelsen.se

Från den 12 maj till och med 20 juni ges guidade turer i anslutning med Sjöbris ankomst från Stockholm. Ängsös naturbevakare är er guide och möter upp vid ångbåtsbryggan.

NYHETSBREV