ångbåten blidösund

Blidökriget, en kamp för bättre Båttrafik

Under tidiga 1910-talen skakades Blidöbygden av en konflikt, där skärgårdsborna kämpade för bättre båttrafikförbindelser till öarna i Blidösundet.


Almvik 1910-talet

Fördelat i matsalarna kan idag 60 gäster äta samtidigt, och det är organiserat med fasta sittningstider för att kunna ta emot fler gäster under en och samma kryssning.

Blidösund sjösätts 1911

Under början av 1900-talet var Blidöborna missnöjda med Waxholmsbolagets monopol på båttrafiken. Sommartid fanns bekväma båtar, men resten av året var servicen dålig. När Waxholm III, en långsammare båt, började trafikera även sommartid, nådde missnöjet sin kulmen. För att förbättra situationen samlade Blidöborna ihop pengar, en inbjudan till aktieteckning i ett eget rederi startades därför 1908 och 1911 sjösattes ångbåten Blidösund. Nu skulle det bli en pålitligare båttrafik för Blidöborna genom ångbåten Blidösund.

Blidökriget inleds

När Blidösund började trafikera området, intensifierades motståndet mot Waxholmsbolaget. Blidöborna agerade ”grindvakter” genom att sätta sig på bryggornas pollare när Waxholmsbolagets fartyg skulle anlöpa.

En av dessa grindvakter var Ingeborg Bergman. Hon var född 1885 och vaktade vid flera tillfällen Glyxnäs brygga på detta sätt. Även två andra Glyxnäsbor, Bror August Hellberg och Reinhold Jansson deltog. Bror August skriver i sin dagbok: ”Waxholm IIi fick ej fast då Reinhold och jag satte oss på varsin pollare. Ingen passagerare af eller påsteg Waxholm III, bra hurra”. Waxholmsbolaget försökte då anlöpa klippor i stället för privata bryggor, men de rådiga Blidöborna såpade klipporna så att det blev farligt att försöka ta sig iland. Det så kallade Blidökriget var därmed inlett, med skällsord och ömsesidigt förtal. Blidösund hälsades med fanor och hurrarop vid bryggorna medan Waxholmsbolagets passagerare fick lyssna på busvisslingar och burop. 

Wictor Eriksson kapten 1911 – 1929

Barfota besättnings 1910-talet

Intensiv konkurrens

Konkurrensen mellan rederierna blev hård och biljettpriserna pressades. Redan två år efter ångbåten Blidösud sattes i trafik, År 1913 nåddes en överenskommelse om gemensam taxa, men stödet för Blidösundsbolaget fortsatte. Pensionatsägare och affärsidkare vägrade hyra ut om gästerna inte reste med Blidösund.

Blidöbornas kamp

Blidökriget är en berättelse om lokal motståndskraft och sammanhållning. När du kliver ombord på s/s Blidösund, tar du en resa tillbaka till en tid då invånarna själva formade sin framtid och kämpade för bättre båtförbindelser i skärgården.

1930-talet

Aktiepapper för ångbåten Blidösund

Vill du veta mer om ångbåten Blidösunds historia?