ångbåten blidösund

Däcksmännen på Blidösund

Däcksmännen, eller matroser som de kallas idag, är en del av besättningen som med varierade uppgifter säkerhetsställer att ångbåten Blidösund är fullt fungerande och

driftklar. Historiskt sett har det varit krävande arbetsinsatser, som delvis består än idag.

1910- och 1920-talet: Sommargäster och en tungt lastad ångbåt

Under 1910- och 1920-talen var det vanligt för familjer att flytta ut till skärgården för sommaren, med på ångbåtsresan tog resenärerna ett omfattande bohag. Däcksmännen, är en central del av besättningen som med varierade uppgifter säkerställer att ångbåten Blidösund är fullt fungerande och driftklar tillsammans med övrig besättning. Arbetet är en levande del av vår ångbåts historia och en påminnelse om dom hårda arbetsvillkoren som delvis består än idag.

1930-talet:Förändrade arbetsuppgifter

På 1930-talet vistades sommargästerna kortare perioder i skärgården, vilket reducerade mängden personliga tillhörigheter som behövde fraktas. Trots detta blev däcksmännens arbete inte mycket lättare. Carl-Eric Carlsson, som tjänstgjorde som däcksman på 30-talet, berättade om de fysiska påfrestningarna: att stå till rors och bära ombord 80 –100 kilo tunga kolsäckar till ångpannan. Dessutom hanterade däcksmännen gods som fraktades till omkring 10-talet affärer belägna Blidö och Yxlan. Blev det tid över gällde skrubbning, fejning, målning och fönsterputsning.

Världskrigen: Vedtransporter och tyngre arbete

Under första och andra världskriget, när kol var en bristvara, eldades Blidösund med ved i stället med kol. Detta innebar ännu tyngre arbete för däcksmännen som fick hämta ved vid bryggorna och bära den ner till maskinrummet. På 1950-talet var mängden gods som skulle fraktas fortfarande betydande. Vid ett tillfälle var 150 cyklar stuvade på taket när Blidösund lämnade Stockholm. Varor skulle också lastas till affärer på öarna. Däcksmännen var nu enbart tre och med glesare arbetstillfällen på grund av nya snabbåtar och ökad buss- och biltrafik

Återkomsten 1969: Ny Era och Nya Uppgifter

När färjorna till Yxlan och Blidö kom i mitten av 1950-talet blev biltrafiken en för tuff konkurrens och Blidösunds trafik upphörde 961. Blidösunds linje återupptogs 1969 med förändrade arbetsuppgifter för däcksmännen. Tungt fraktgods förekom inte längre på ångbåten, men nya uppgifter tog dess plats

inom kryssningar och nya turer uppstod, bland dessa var turer till Strängnäs, fredags- och söndagsturer via Blidösundet, båtburna stadsvandringar och

Ångbåtsmusiken. .

Idag: Ett Unikt och Krävande Arbete

Idag arbetar en till två däcksmän ombord på ångbåten Blidösund jämförelse med moderna båtar innebär Blidösund fortfarande ett fysiskt krävande och unikt arbete med att hantera trossar, landgång, friholtar, kol och slagg. Med dagens kryssningar som fokuserar på att ge en bra upplevelse och service till gästerna spelar däckmännens arbete fortfarande en viktig roll.

Vill du veta mer om ångbåten Blidösunds historia?