Allmäna villkor för hyra av egen båt

Hantering av personuppgifter för Blidösundsbolaget & Transdev Sverige AB

Blidösundsbolaget är ett dotterbolag till Transdev Sverige AB. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss, därför gör vi allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen – GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Blidösundsbolaget AB är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen – GDPR för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget.

Personuppgifter

Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.

För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress och befattning. Personer inblandade i försäkringsärenden registreras med namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-postadress.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Personuppgifterna finns kvar så länge som krävs för att utföra avtalade tjänster och uppdrag. Försäkringsärenden sparas så länge som krävs beroende på ärendets art och omfattning men minst 12 månader. Begäran om registerutdrag sparas i 12 månader.

Vilka vi delar uppgifterna med

Blidösundsbolaget AB säljer, byter eller vidareförmedlar inte dina personuppgifter till andra. Vi kan komma att sammanställa statistik om våra uppdrag för intern uppföljning, denna statistik innehåller dock inte några personuppgifter. Blidösundsbolaget kan dock lämna ut personlig information om det är nödvändigt för att följa lagen. Vid försäkringsärenden kan personlig information lämnas ut till andra inblandade försäkringsbolag.

Vilka vi delar uppgifterna med

Blidösundsbolaget AB säljer, byter eller vidareförmedlar inte dina personuppgifter till andra. Vi kan komma att sammanställa statistik om våra uppdrag för intern uppföljning, denna statistik innehåller dock inte några personuppgifter. Blidösundsbolaget kan dock lämna ut personlig information om det är nödvändigt för att följa lagen. Vid försäkringsärenden kan personlig information lämnas ut till andra inblandade försäkringsbolag.

Registerutdrag & rättelser

Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i Blidösundsbolaget, kan du begära det en gång per år. Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till Blidösundsbolaget för att rätta eller radera de aktuella uppgifterna. Efterfrågan av information görs till Blidösundsbolaget genom skriftlig undertecknad begäran till emailadress kontoret@blidosundsbolaget.se. Begäran ska innehålla ditt namn, mobiltelefonnummer, mailadress, relation till bolaget (kund, leverantör, tidigare anställd, etc) samt en kopia på giltig legitimation.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter eller har frågor om integritetsskyddet inom Blidösundsbolaget och Transdev Sverige AB kan du vända dig till Transdevs Dataskyddsombud/Data Protection Officer på ovanstående adress eller via e-post på dpo@transdev.se eller telefonnummer, 08-629 50 00.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter eller har frågor om integritetsskyddet inom Blidösundsbolaget och Transdev Sverige AB kan du vända dig till Transdevs Dataskyddsombud/Data Protection Officer på ovanstående adress eller via e-post på dpo@transdev.se eller telefonnummer, 08-629 50 00.